Medlemsbreve 2012

Medlemsbrev december 2012

Nye regler fra 2013 for eksterne medlemmer af sektioner under SAS Klubben

På SAS Klubbens bestyrelsesmøde i november blev det besluttet, at medlemskab af sektioner under SAS Klubben ikke længere er obligatorisk for eksterne. For SAS-ansatte og -pensionister gælder samme regler som hidtil. I praksis betyder det at:

  • Fra januar 2013 behøver eksterne medlemmer kun betale kontingent til den sektion, man er medlem af.
  • Hvis eksterne sektions-medlemmer efter 1. januar 2013 ønsker at være medlem af SAS Klubben og drage nytte af klubbens tilbud og arrangementer, er man velkommen.

Man skal blot selv kontakte SAS Klubben og bede om at blive oprettet som eksternt medlem. (Mail-adresse til sekretæren: jannie.hansen@sas.dk – telefon nr. 3232 4761).

Almaz Ashine støtteprogram, Etiopien

Inden starten af dette skoleår blev vi bedt om støtte til skolemad til 85 forskolebørn, som kommer fra nogle af de allerfattigste familier i Addis Abeba, der er omfattet af et af Almaz Ashine’s støtteprogrammer. Der var vedlagt et budgetoverslag svarende til 9.785 DKK og en lang begrundelse for anmodningen, som jeg synes, I skal have et lille uddrag af:

”…..Some of our students are attending their education with empty abdomen, some of them are fail to come to school because their family cannot find the money to provide their daily bread and can coup up with other students. Some others are starting but fail to finish because of the upper stated reasons…..”

Vi har givet dem 10.000 kr. og har nu fået billeder af nogle af børnene fanget midt i spise­pausen. Trods de lidt forsagte ansigter håber vi, at børnene vil nyde deres skolemad, og at det vil give dem lidt ekstra krudt til at kunne følge med i skolen.

Kun en uge efter modtagelsen af dette billede fulgte en meget trist meddelelse fra vores etiopiske kontaktperson. Almaz Ashine døde den 27. november 2012. Selv i levende live var hun en legende i Etiopien, og man kan kun håbe, at organisationen nu er så stærk, at den kan bestå uden hendes karismatiske ledelse og leve videre i hendes ånd.

Børnehjemmet i Hyderabad, Indien

Fra børnehjemmet har vi fået meddelelse om, at Bhavani - vores sponsorbarn gennem de sidste 6 år - har fået mulighed for at flytte hjem til sin mor og fortsætte sin skolegang.

Sammen med en stor tak for vores støtte til Bhavani fik vi foto og data på et nyt barn til vores overvejelse.

På billedet ses vores nye sponsorbarn Kalpana. Hun er 14½ år, går i 6. klasse og er lige som Bhavani datter af en enlig fattig mor.

Huaquish og Riconada, Peru

I forrige medlemsbrev viste vi billeder fra skolen i Huaquish, som Fina’s bror besøgte i foråret. I mellemtiden har Fina også selv været i Peru og sendt os nye billeder fra besøget. Alle billederne kan ses i fotoalbummet.

På det viste billede ses den tribune på skolen i Huaquish, som er blevet bygget med hjælp fra Ulandsgruppen. Den bruges ved alle festlige lejligheder på skolen, hvor det er tradition, at børnene laver teaterforestillinger – f.eks. skal der snart være krybbespil.

Med dette lille strejf af solskin og en stor TAK for i år

ønskes I alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

.......................................................................................................................................

Medlemsbrev oktober 2012

SAS Klubbens sportspokal 2012

Til vores store glæde og stolthed blev årets sportspokal tildelt ulandsgruppen på sektions­leder­mødet i SAS Klubben den l7. oktober. SAS Klubbens begrundelse lyder sådan:

Årets Sportspokal 2012 bliver ikke tildelt en sektion for deres sportslige ej heller deres kulturelle præstationer, men bliver tildelt i en helt anden kategori. Jeg taler her om en sektion med i dag ca.175 medlemmer, og som man godt kunne tænke sig havde mange flere medlemmer og derved flere penge at kunne gøre godt med. Vores udnævnelse går til en sektion som gennem de sidste 5 år har fordelt ikke færre end tæt på 500.000,00 kr. ud til vel­gørende og humanitære formål rundt om i verden. Jeg kan blot nævne: Fina i Peru / BCM i Thailand / EFS Indonesien / Ghana og mange flere og med et samlet beløb på over 96,000 kr. - dette bare på et år. Ja denne udnævnelse har vores Ulands­gruppe så sandelig fortjent i år. - Et kæmpe tillykke til Ulandsgruppen.

Vi siger en varm tak til SAS Klubben for den fine anerkendelse, og vil med fornyet ildhu og energi fortsætte det arbejde, som ulandsgruppen nu i 30 år har brændt for at udføre.  

Kankobe Children’s Home, Uganda

Allerede i foråret sidste år hørte vi fra vores kontakt i Uganda, sygeplejerske Kristine Buchmann, at børnehjemmet i Kankobe havde fået foræret tre 10.000 liters vandtanke, men ikke havde råd til opsætningen. Vi bad om et budget, og i september 2011 bevilgede vi 10.000 kr. til projektet.

Ting tager jo tid – men som det ses her, er der siden blevet støbt fundamenter til tankene, og tagrender til opsamling af regnvandet er sat op og tilsluttet (bemærk vandrørets forløb). Vi har modtaget en detaljeret opgørelse over udgifterne, og børnehjemmets leder Sr. Felicitas Babirye slutter sin rapport med disse ord:

We thank you very much, now children will be able to get enough water all through. May the Risen Jesus Christ bless you very abundantly."

From Heart to Hand, Kumasi, Ghana

I juni skrev Liane til os og fortalte, at workshoppen i Ghana er en stor succes. Der var netop opstartet et nyt hold på 10 unge mødre, som undervises i batikfarvning og syning, og de 10.000 kr. som de fik fra os til opstarten, har ynglet. Gennem salg af produkterne i Danmark, stod der nu ca. 17.000 kr. på kontoen, og det var under overvejelse at leje f.eks. et butikslokale, hvor work­shoppen kan fungere som åbent værksted med salg af nogle af produkterne lokalt.

Med brevet fulgte en ansøgning om støtte til færdigbygning af et hus til en af Liane’s klienter Christiana, enlig mor til syv børn i alderen 7-22 år. De bor i en træ­hytte, der er alt for lille, men familien ejer en tom bygge­grund, så FHTH har søgt efter en sponsor til hus­byg­geri og fået 5000 kr. (ikke af os). Det viste sig dog slet ikke at være til­strækkeligt til familiens behov for plads, og man står nu med et halv­færdigt 3-værelses hus. De beder om hjælp til færdiggørelsen, og vi har med glæde givet dem 10.000 kr.

Kitgum General Hospital, Uganda

Utrættelige Kristine har - efter et års tid herhjemme for at tage en master – atter været tilbage i Uganda for at forske. På et besøg på Kitgum-hospitalets kvindeafsnit blev hun så chokeret over lokalernes miserable tilstand, at hun endnu en gang har henvendt sig til os og bedt om vores hjælp til at rette op på forholdene. Mure og vægge er afskal­lede, taget er utæt, knuste vinduer er nødtørftigt dækket til med aviser. Vi har fået et budget over de mest nødvendige forbedringer, og har bevilget 12.000 kr. til cement, maling, tagplader, glasruder mm.

Hvervekampagne

Vi har gjort det før - og JA nu gør vi det igen! Som Jan Christiansen så rigtigt sagde i begrundelsen for tildelingen af årets sportspokal, så er ulandsgruppen en sektion ”som man godt kunne tænke sig havde mange flere medlemmer og derved flere penge at kunne gøre godt med”.

Derfor sender vi endnu en gang stafetten ud til alle jer trofaste bidragydere. Vi ved det er besværligt at forklare alt muligt om, hvem vi er, hvad vi laver osv. så vi har gjort, hvad vi kunne for at lette jer opgaven, og det er lykkedes os at lave en hjemmeside www.sas-ulandsgruppen.dk, som I kan henvise til.

Alle som hverver et nyt medlem får et gavekort (Amagerkort) på 100 kr., så nye medlemmer skal HUSKE at fortælle hvem, der har inspireret til indmeldelsen. Som en ekstra gevinst trækker vi på generalforsamlingen i februar lod mellem alle ”hververe” om to perlearmbånd, som vi har fået som takkegave fra kvinderne i M’Balla Sukaabe projektet, Burkina Faso. Det er ikke ædelstene og ikke ægte sølv, men symbolværdien er stor.

Nu er det op til alle jer at være ”A GOOD SPORT”

 

.....................................................................................................................................

Medlemsbrev august 2012

Peru, Huaquish

For godt halvandet år siden fik den lille skole i Huaquish 10.000 kr. Dels til at udvide deres produktion af majs og avocado til også at omfatte passionsfrugter, dels til nogle ekstra bure, som var nødvendige i forbindelse med deres opdræt af marsvin – begge dele med det formål at øge indtægterne til opretholdelse af skolen. 

Her i foråret var Fina’s bror på besøg på stedet, og vi har nu fået nogle fine billeder der viser, at passionsfrugterne har blomstret og båret frugt, og at der er blevet bygget små lukkede gårde, hvor marsvinemødrene kan være i fred med deres unger.

Sultkatastrofen i vest Afrika

I slutningen af sidste år slog Unicef alarm ang. sultkatastrofe i det vestlige Afrika, hvor tørken i landene syd for Sahara havde drevet over 10 mio. mennesker på flugt, ca. halvdelen af dem børn. Ved årsskiftet blev danmarksindsamlingen ”Børn på flugt” sat i værk. Ulandsgruppen støttede indsamlingen med 5.000 kr.

Tørkeproblemerne kendte vi allerede til gennem vores forbindelse til M’Balla Sukaabe, og i maj kom en opfordring fra Thyge Christensen, som skrev, at situationen i det nordlige Burkina Faso nu var så alvorlig, at Foreningen ’Red børnene i Gorom-Gorom’, som netop i det område har et netværk, som kan yde direkte hjælp, havde startet en indsamling. Kvinderne i M’Balla Sukaabe var blevet spurgt og havde påtaget sig at stå for uddeling af hjælp til nødlidende familier uden for M’Balla Sukaabes 81 familier.

Foreningen havde allerede sendt ca. 12.000 kr. fra deres egen konto og bad om bidrag til indsamlingen. Vi støttede dem med 10.000 kr. og modtog allerede i starten af juni en rapport med en hjertevarm tak. Hjælpen gives i form af hirse, og uddelingen finder sted i M’Balla Sukaabes samlingssted med hjælp af en person fra Action Sociale.

Almaz Ashine ’s børnehjem og støtteprogram, Etiopien

Udover børnehjemmet i Addis Abeba driver Almaz Ashine’s organisation også støtteprogram­mer for mindrebemidlede hjemmeboende børn både i Addis Abeba og flere andre større byer for at holde dem væk fra et liv som gadebørn. I Addis Abeba omfatter programmet p.t. 100 børn, som bor hos enlige, fattige, syge forældre eller andre familiemedlemmer. Børnenes skolegang bliver betalt, deres helbredstilstand kontrolleres, og de får nødvendig medicinsk behandling.

Samtidig ligger det Mrs. Ashine på sinde, at børnene også får mulighed for at være sammen socialt og kigge på den verden, der ligger uden for dagligdagen. Sidste års bustur, som der blev penge til overs til efter renoveringen af sovesalene var en stor succes, og vi blev her i foråret bedt om penge til en udflugt, som denne gang også skulle omfatte de sponsorerede børn.

For kun 65 kr. pr. barn kunne i alt 150 børn tage af sted kl. 6 om morgenen i busser til Sodere resort, en naturpark 110 km nord for Addis Abeba. Stedet er udover den smukke natur kendt for sit dyreliv og store swimmingpools. Turen gik videre til den nærliggende by Nazareth, hvor der var frokost, og kl. 6 aften var alle hjemme igen. Vi har fået en helt overstrømmende tak for turen, og billederne (se også fotoalbummet) taler deres eget tydelige sprog om en stor succes.

Klongsong skolen, Bangkok, Thailand

Bygningen af hydrofarmen på Klongsong skolen blev med en lille forsinkelse sat i gang i starten af maj måned. 

Vi har fået et færdigt budget, som ser ud til at holde og endda giver håb om et lille overskud til brug for under­visning og evt. uventede udgifter. Samtidig har Gerald været flittig til at sende billeder undervejs, så vi har kunnet følge processen i alle faser lige fra rydning af bygge­grunden og til plantningen af de første frø. På billedet til højre ses den projektansvarlige lærer Mr. Winai give første lektion i hydrofarming.

Tak for jeres trofaste bidrag

 

...................................................................................................................................

Medlemsbrev april 2012

Børnehjemmet i Hyderabad, Indien

I februar var der nyt fra Hyderabad – denne gang med billede af den færdige drengeafdeling sammen med et takkebrev fra forstanderinden Dinoo Khanna som følger:

 

:/ Here we are sending photos of the New Building for the Boys Home. It is very spacious and looks elegant. Mr. & Mrs. Finn Peterson has seen the new building and liked it very much. The Management and children of Hyderabad Children’s Aid Society are deeply grateful to you for your magnanimous contribution. 

With warm regards and Best Wishes. Thanking you. Yours sincerely in Service

DINOO KHANNA, Hon. Secretary /:

Almaz Ashine’s børnehjem I Addis Ababa, Etiopien

I efteråret 2011 fik børnehjemmet rådighed over to ekstra rum, som kunne udnyttes til kombi­neret skolestue og opholdslokale for de godt 50 større børn, og de bad om hjælp til at få dem møbleret.

Det fik mig til at tænke tilbage på mit besøg på børnehjemmet en søndag eftermiddag i august 2007, hvor jeg så en masse børn sidde og se TV stuvet sammen på meget få kvadratmeter. Der var ikke plads til, at alle kunne være der samti­dig, så søndagsunderholdningen - og sikkert også den daglige undervisning - måtte gå på omgang.

Det var derfor en stor fornøjelse at være med til at bevilge dem 10.000 kr. til det gode formål, og vi har nu fået billeder der viser, at børnene har fået noget mere plads at røre sig på.

Burkina Faso, Gorom-Gorom

Som nævnt i sidste medlemsbrev sendte vi i december et foreløbigt beløb på 10.000 kr. af sted til kvindeprojektet M’balla Sukaabe, så fællesmåltiderne kunne fortsætte også i år. Efter Thyge og bestyrelsens besøg dernede i februar har vi fået et udførligt regnskab over udgifterne for 2011.

Samtidig skriver de, at det er meget svært at komme med et kvalificeret bud på budgettet for i år, da priserne på ris og bønner stadig stiger på grund af manglende regn og angreb af græshopper. Thyge har i februar beskrevet fødevaresituationen i ’Burkinanyt’ (se www.gorom-gorom.dk).

Bestyrelsens bedste bud på budgettet for i år er, at der kommer til at mangle mindst 8.000 kr., så vi har sendt dem 10.000.

Sammen med deres mail fik vi et par nye billeder, og da vi flere gange har vist de glade børn, der sidder og spiser i rundkreds, har vi denne gang valgt at give jer et lille øjebliksbillede af, hvordan fællesmåltiderne bliver fremstillet.

Thailand, Bangkok, Klongsong skolen

Sidste efterår fik vi en henvendelse fra Gerald Nussbaumer, som er ansat i CPHKR. Gerald har været medlem af ulandsgruppen i mange år. Han har altid interesseret sig for udviklingshjælp og har tidligere under orlovsperioder fra SAS deltaget i Danida-finansierede udviklingsprojekter i bl.a. Indien, Sri Lanka, Kenya og Zimbabwe. For nogle år siden lejede Gerald og hans danske kone en lille lejlighed i Ban Sabai Hostel i Bangkok, som de ofte besøger.

Manageren Khun Winyoo er en initiativrig ingeniør, som på hjemmesiden www.bansabaihostel.com opfordrer lejerne til på frivillig basis at undervise børnene på en nærliggende skole i engelsk, da skolen ikke har råd til en engelsklærer. Gerald har taget denne opfordring op (se billedet). Mr. Winyoo har selv en hydrofarm på Ban Sabai’s tag, og disse to ting i forening gav ideen til det projekt, som vi nu går ind i at støtte - nemlig at bygge en hydro­farm på skolen og at lade børnene deltage i projektet.

Børnene vil blive undervist i hydrofarming og skal også deltage aktivt i pasning af planterne. Efter en indkøringsperiode på et par måneder forventes en produktion på ca. 1.000 salathoveder og 120 kg thailandske grøntsager pr. måned. Salaten vil blive solgt, og grøntsagerne skal indgå i skolens madplan, give sundere kost og reducere omkostningerne for skolens kantine. På længere sigt håber man så, at det økonomiske overskud bliver tilstrækkeligt til at finansiere engelsk­undervisningen.

Projektet har været længe undervejs bl.a. på grund af den store oversvømmelse sidste år og dens eftervirkninger. Starten er planlagt til medio april og anlægget forventes færdigt i midten af maj. I forløbet har vi haft en livlig korrespondance med Gerald og fået mange billeder, som vi har plukket nogle stykker ud af til fotoalbummet.

Efter at de 15.000 kr. nu er sendt af sted, vil vi følge projektet med spænding og i håb om, at børnene ikke alene synes, at det er sjovt at lære noget om hydrofarming og at være små gartnere, men også, at det oprindelige mål bliver nået, nemlig at skaffe dem en fast engelsklærer. Hvis tidsplanen holder, kan vi måske allerede bringe nyt i næste medlemsbrev – indtil da:

Nyd foråret når det kommer - og den danske sommer

..................................................................................................................................