Børn fra kvindeprojektet M'Balla Sukaabe samlet til det månedlige fællesmåltid i Gorom-Gorum, Burkina Faso.

Kvindeprojektet M'Balla Sukaabe's bestyrelse, Gorom-Gorom, Burkina Faso

Vor kontaktperson på besøg i Gorom-Gorom, efter at vi havde finansieret indlæggelse af elektricitet, så computeren kunne tages i brug

Kvindeprojektet M'Balla Sukaabe's sekretær med en af børnenes journaler.

Nogle af de 100 børn fra Almaz Ashine's støtteprogram i Etiopien, som fik skoleudstyr og 1 års skolegang af os i 2010.

De større børn (ialt 56) på Almaz Ashine's børnehjem i Addis Abeba fik nye skolemøbler i 2011. Lokalet bruges også som opholdsrum efter skoletid.

5 computere doneret til Almaz Ashine's støtteprogram for unge ubemidlede især piger for at sikre dem en uddannelse.

De store børns sovesale på Almaz Ashine's børnehjem i Addis Abeba blev renoveret i 2011. Som noget nyt blev der også sat små lamper op i rummene, som hidtil havde henligget i mørke..

Marken ejes af en lille skole med 170 børn i Huaquish, Peru. Vi har finansieret planterne - majs, avocado og passionsfrugt, som giver en værdifuld indtægt til opretholdelse af skolen.

Nærbillede af passionsfrugter i Huaquish, Peru. Skolebørnene deltager i pasningen af markerne og er således med til at sikre deres skolegang.

Skolen i Huaquish opdrætter marsvin, som også er en vigtig indtægtskilde. Vi har givet marsvinemødrene bedre vilkår med små lukkede gårde, hvor de kan være i fred med deres unger.

Børn fra skolen i Huaquish på arbejde i marken. Der går ialt 170 børn på skolen.

Børnene fra skolen i Huaquish har nu gode muligheder for at vaske hænder efter markarbejdet takket være vores donation til et vaskerum.

En gruppe børn omfattet af Ekspolitiske Fangers Støtteforening i Indonesien med deres nye møbler. Desuden fik 32 børn skolebøger og skolegang betalt for to mdr. - og så var der endda penge til 2 computere.

Børnene på BaanChivitMai's børnehjem i Thailand ønskede sig cykler. Vi gav dem ialt 30 cykler til fordeling på de fire børnehjem.

En lille cykel-pioner fra BaanChivitMai's børnehjem i Thailand. Vi fik tilbagemelding om stor begejstring på trods af mange knubs og hudafskrabninger.

Besøgsdag på børnehjemmet i Hyderabad, Indien. Mødrene kan besøge børnene en gang om måneden.

En mor på det månedlige besøg hos sine to børn på børnehjemmet i Hyderabad, Indien.

Bhavani - vores indiske sponsorbarn på børnehjemmet i Hyderabad.

Drengene på børnehjemmet i Hyderabad fik i starten af 2012 en helt ny bygning, som vi havde bidraget til.

Danske Liane og nogle små klienter foran "Center for people in Need" i Kumasi, Ghana. Liane driver centeret, som finansieres af støtteforeningen "From Heart to Hand" i Brønderslev.

From Heart to Hand's genbrugsbutik "Lianes Bazar" i Brønderslev. I butikken sælges også batik og andre produkter fremstillet i Ghana i en workshop, som er fiansieret af os.

Vi gav en håndsrækning til M'Baalla Sukaabe-kvinderne i Gorom-Gorom, som ønskede at hjælpe også omkringboende familier under sultkatastrofen i Vestafrika 2011/12.

Sådan laves der mad til fællesspisning for de 100 børn i Gorom-Gorom, Burkina Faso - se billedet øverst i samlingen.

150 børn fra Almaz Ashine's børnehjem og støtteprogram var i foråret 2012 på bustur til "Sodere Resort", en stor naturpark nord for Addis Abeba.

Sodere Resort 110 km nord for Addis Abeba, i Etiopien kendt som en smuk naturpark med et rigt dyreliv - og også for sine store svømmebassiner, som det fremgår af næste billede.

Laaangt væk fra børnehjemmet og hverdagslivet i storbyen Addis Abeba.

Turen varede fra 6 morgen til 6 aften, så der var også frokost - og drikkevarer.

Skolekantinen på Klongsong-skolen i Bangkok, som vi har givet penge til opbygning af en hydrofarm, som med tiden skal kunne finansiere en fast engelslærer til børnene.

Engelsktime på Klongsong-skolen. Den frivillige lærer er Gerald Nussbaumer fra CPHKR, som fik ideen til en indtægtsgivende hydrofarm på skolen.

Hydrofarmen på Klongsongskolen i Bangkok under opbygning.

De første frø skal plantes, og børnene undervises i samtidig i hydrofarming.

Den stolte lærer Mr. Winai, som passer hydrofarmen og underviser børnene med den første høst.

Et af de allerførste projekter: Renoverede symaskiner til Tanzania.

Kalpana, 14 år - nyt sponsorbarn 2012 på børnehjemmet i Hyderabad, Indien

Etiopiske forskolebørn (ialt 85) fik skolemad i 2012.

Fina - Serafina Berger - i indgangen til skolen i Huaquish, Peru.

Skolebørn fra Huaquish i den frugtplantage, som vi har "beplantet".

Huaquishskolens tribune, bygget med vores hjælp og en vigtig "rekvisit" i skolens liv. Bruges ved alle højtider og festdage, hvor børnene laver teaterforestillinger.

Fina på besøg i Riconada foran den bygning, vi har medvirket til at forberede til skolebibliotek.

Opsætning af tagrender til opsamling af regnvand. Kankobe Children's Home, Uganda

Vandtanke til opsamling af regnvand til Kankobe Children's Home. Opsætningen betalt af ulandsgruppen.

Krisehjælp til ekspolitiske fanger 2010/11 efter vulkanudbrud på Java.

Nødhjælpsration til ekspolitiske fanger efter vulkanudbrud på Java 2010.

"Før-billede" fra Kitgum General Hospital (KGH), Uganda. Dørkarm med afskallet maling.

"Før-billede" fra KGH. Afskallet mur og vinduer stoppet ud med avispapir.

KGH - indgangsparti efter istandsættelse.

KGH - Sengestue på kvindeafdelingen efter istandsættelse.

KGH - Indgangen til kvindeafdellingen.

Nyplantede salater på Klongsong skolens hydrofarm, Bangkok.

Salg af salater i Klongsong skolens skolegård.


De viste billeder er et lille udsnit af de mange fotos, vi har fået igennem tiden - de fleste har været vist i medlemsbrevene. Ikke alle projekter er med her, men udvalget er repræsentativt for de projekter, vi har støttet.