Hvem går vores støtte til

Kvindeprojektet "M'Balla Sukaabe" ("Red børnene") Gorom-Gorom, Burkina Faso

Vi har kendt og støttet projektet siden 1995, hvor den danske støtteforening blev stiftet. Det drives lokalt af en bestyrelse på 7 kvinder, som sørger for, at p.t. 164 børn får skolegang, tøj, mad, medicin og omsorg.

En gang om måneden holdes der fællesspisning for børnene på samlingsstedet - en aktivitet vi har støttet i en årrække. Samtidig har vi også givet penge til bl.a. sko, tøj, tæpper og sovemåtter til børnene samt diverse udstyr til samlingsstedet - senest til glasvinduer og indlæggelse af elektricitet i samlingsstedets bygning.

For mere information om M'Balla Sukaabe se hjemmesiden for den danske støtteforening "Red børnene i Gorom-Gorom", hvor vores kontaktperson Thyge Christensen er sekretær i bestyrelsen. www.gorom-gorom-dk

Radha Kishan Homes - børnehjem i Hyderabad, Indien

På børnehjemmet RK Homes bor omkring 260 børn i alderen 5 - 18 år. Vi har i mange år haft kontakt med den danske støtteforening "Hyderabadfonden" gennem bestyrelsesformanden Finn Ortved Pedersen.

Gennem årene har vi især ydet hjælp til renoveringer på børnehjemmet - senest har vi givet bidrag til en nyopførelse af drengenes afdeling - og så har vi et sponsorbarn på hjemmet.

Mere information findes på hjemmesiden www.hyderabadfonden.dk  

Ekspolitiske fanger i Indonesien

EFS - Ekspolitiske Fangers Støtteforening er startet af Vigdis Ljungar, tidligere SAS-ansat. Vigdis er en ildsjæl, som ikke alene har samlet danske støttemedlemmer til foreningen. Der er også blevet samlet tonsvis af tomme flasker på bopælen, mens der endnu var penge i det.

I Indonesien ledes arbejdet med at støtte de ekspolitiske fanger og torturofre af præsten Rev. Maynard.

Vores støtte er hovedsagelig gået til børnenes skolegang og til skoleudstyr, men vi har også hjulpet med oprettelse af to systuer, hvor kvinderne kan tjene til deres børns skolegang ved at sy skoleuniformer. Senest gav vi en håndsrækning til nødhjælp i forbindelse med det store vulkanudbrud på Java i slutningen af 2010 (se billede).

For yderligere oplysninger kontakt: Vigdis Winther Ljungar, vigdis@ljungar.com, tlf. 32531076.

Baan Chivit Mai ("Hjem til nyt liv") børnehjem i Chiang Rai, Thailand

Baan Chivit Mai Foundation driver fire børnehjem - tre for raske børn og et for HIV-smittede. Der bor omkring 135 børn fordelt på de fire hjem. Også denne kontakt går langt tilbage og knytter sig til den svenske støtteforening.

Vi har over årene hovedsagelig støttet dem med renoveringer og penge til medicin og skolegang, men der har også været plads til lidt mere muntert - nemlig cykler, som var et hedt næret ønske. Julearrangementet her har vi ikke bidraget til - synes bare, det er et dejligt billede.

Se mere på www.baanchivitmai.com  

Almaz Ashine Children and Family Support Organization, Etiopien

Mrs. Almaz Ashine fotograferet foran kontoret i 2006.

ACFSO er stiftet af nu afdøde Mrs. Almaz Ashine, som i 1991 lagde sit eget hus og grund til for at oprette et børnehjem i Addis Abeba. Siden har organisationen desuden udviklet omfattende støtteprogrammer for børn og unge ikke alene i Addis Abeba, men også i flere andre byer. På børnehjemmet i Addis Abeba bor omkring 50 større børn og 15 små, 0-2 år.

Almaz Ashine, som selv i levende live var en legende i Etiopien døde den 27. nov. 2012. Vi håber inderligt, at organisationen fortsat kan bestå uden hendes karismatiske ledelse.

Det er især børnehjemmet, vi har støttet. Siden 2007 har babystuen fået udskiftet de rustne jernsenge med hvide tremmesenge, både små og store har fået skabe til tøj, som før lå på gulvet, en væmmelig grøft foran indgangen er blevet rørlagt og dækket til, køkkenet er moderniseret (før var der kun åbent ildsted), og de har fået køleskab og andet udstyr og inventar. De unge har fået 5 computere til hjælp til uddannelse - og endelig har vi kunnet give børnene nogen gode oplevelser på busture.

Landsbyskoler i Huaquish og Riconanda, Peru

Vores forbindelse til Peru går gennem Fina Villareal de Berger, som har været en kær veninde af ulandsgruppen siden starten i '82. Fina er en herboende peruviansk kunstnerinde, som ved udstilling og salg af egne billeder, collager og smykker samt optræden med sang og musik i den kulturelle gruppe "Los Andes Arte Caminante del Peru" indsamler penge til sine landsmænd.

Over årene har vi støttet op om Fina's ihærdige bestræbelser på at forbedre forholdene på de to små skoler og vi har bl.a. givet penge til indlæggelse af vand, bygning af vaskerum, reparationer, skolemøbler og andet inventar og udstyr. Skolen i Huaquish, som ejer en mark, har fået hjælp til beplantning af marken - materialer til espalier og frugtbærende planter som majs, avocado og passionsfrugt samt penge til igangsætning af marsvineopdræt - begge gode indtægtskilder, som medvirker til at gøre skolen økonomisk uafhængig.

HIV-klinik og børnehjem i Kampala, Uganda

I 2005 fik vi henvendelse fra en dansk sygeplejerske Kristine Buchmann, som arbejdede som "freelance" sygeplejerske i Uganda. Kristine har siden søgt om vores støtte til forskellige projekter på de steder, hvor hun har arbejdet.

Nsambya Babies Home. Her bor omkring 30 børn i alderen 0-6 år. Hjemmet drives af katolske nonner. Vi gav i 2007 et bidrag til foreningen "Venner af Nsambya Babies Home"

HIV-klinik i Kampala. I 2009 gav vi penge til køb af en container, der blev indrettet til kombineret apotek og ambulatorium for HIV-klinikken.

Kankobe Children's Home: Her bor omkring 80 større børn og unge. Også dette hjem drives af katolske nonner. I 2010 gav vi penge til reparation af et utæt tag på søstrenes og plejepersonalets bolig, og i 2011 har vi finansieret støbning af fundament og opsætning af tagrender til opsamling af regnvand til tre 10.000 liters vandtanke (som de havde fået foræret).

From Heart to Hand, Ghana

Liane foran "Center for People in Need"

Forbindelsen til FHTH kan vi takke Gitte Awwal's rødder i det jyske for. Gitte blev opmærksom på støtteforeningen i Brønderslev, og siden har vi med beundring fulgt foreningens iderigdom og mange aktiviteter, som danner økonomisk grundlag for arbejdet for fattige børnefamilier i Kumasi. Grundlæggeren Liane Janne Løth, som stammer fra Brønderslev, bor i Kumasi, hvor hun i et lejet hus har oprettet et "Center for People en Need". Her kan nødstedte familier tages ind på aflastning, mens Liane arbejder for bl.a. at skaffe sponsorer og på anden måde få familierne på fode igen.

Vi har støttet med penge til oprettelse af en work-shop på centeret, hvor unge kvinder og enlige mødre lærer batikfarvning og syning, som kan give dem et eksistensgrundlag. Produkterne sælges foreløbig i Danmark i en genbrugsbutik, som foreningen driver i Brønderslev. Det har givet stort overskud, og der er nu planer om at udvide med endnu en work-shop med salg af produkter også i Kumasi.  

Mere info på hjemmesiden www.fromhearttohand.dk

Klongsong-skolen, Bangkok, Thailand

Dette sidste nye projekt er formidlet af Gerald Nussbaumer fra CPHKR. Gerald og hans danske kone er tit på besøg i Bangkok, hvor de har en lille lejlighed i Ban Sabai Hostel. Hotellet drives af en initiativrig ingeniør, som har anlagt en hydrofarm på taget. Han opfordrer også sine gæster til at give frivillig engelskundervisning på Klongsong-skolen, som ikke har råd til en fast engelsklærer.

Gerald har gennem nogle år taget denne opfordring op, men i efteråret 2011 opstod ideen til, hvordan skolen evt. kunne skaffe sig midler til at ansætte en fast engelsklærer, nemlig ved opbygning af en hydrofarm på skolens område. Vi blev bedt om at støtte projektet, som stod færdigt i foråret 2012. Hen over sommeren er der kommet gang i salat-høsten, som forhåbentlig lever op til forventningen om et økonomisk grundlag for fastansættelse af en engelsklærer.

Ban Sabai Hostel's manager Khun Winyoo har aktivt deltaget i hele projektet, som også omtales på hotellets hjemmeside www.bansabaihostel.com/index.php nederst på siden, og som anerkendelse for vores støtte tilbydes alle medlemmer af ulandsgruppen 20% rabat på alle værelser.