Ulandsgruppen fik sportspokalen 2012

SAS Klubbens begrundelse

Til stor glæde og overraskelse fik ulandsgruppen tildelt årets sportspokal på sektionsledermødet i SAS Klubben l7. oktober. SAS Klubbens begrundelse blev læst op af formanden Jan Christiansen og lyder sådan:

Årets Sportspokal 2012 bliver ikke tildelt en sektion for deres sportslige ej heller deres kulturelle præstationer, men bliver tildelt i en helt anden kategori. Jeg taler her om en sektion med i dag ca.175 medlemmer, og som man godt kunne tænke sig havde mange flere medlemmer og derved flere penge at kunne gøre godt med. Vores udnævnelse går til en sektion som gennem de sidste 5 år har fordelt ikke færre end tæt på 500.000,00 kr. ud til velgørende og humanitære formål rundt om i verden. Jeg kan blot nævne:  Fina i Peru / BCM i Thailand / EFS Indonesien / Ghana og mange flere og med et samlet beløb på over 96,000 kr. - dette bare på et år. Ja denne udnævnelse har vores Ulandsgruppe så sandelig fortjent i år. 

Et kæmpe tillykke til Ulandsgruppen

Billedet viser daværende formand Annie Vedel med pokalen og Gitte Awwal med blomster.

Sportspokalen 1996

Ulandsgruppen har allerede en gang tidligere fået tildelt SAS Klubbens sportspokal. Det skete i 1996, hvor begrundelsen lød som følger:

SAS Ulandsgruppe har repræsenteret SAS med stor værdighed. Gruppen yder en fremragende indsats gennem sine faste engagementer i ulandene. Gruppens støtte til Father Brennans børnehjem fortjener stor anerkendelse, ikke mindst gruppens stort anlagte arrangement på Færgen Sjælland til fordel for børnehjemmet. Gruppen har stor medlemstilgang, og gruppens information til medlemmerne om aktiviteterne og engagementer har været forbilledlig.

Billedet viser daværende formand Peter Toft med pokalen.