Medlemsbreve 2013

Medlemsbrev december 2013

BaanChivitMai børnehjem, Huadoi, Thailand

For godt et år siden opfordrede Madeleine - vores kontaktperson til børnehjemmene i Thailand - os til at støtte boring af en ny brønd ved børnehjemmet i Huadoi i det nordlige Thailand. Den gamle brønd kunne ikke længere levere rent vand til de 10 HIV smittede børn, som bor der.

Vi donerede 10.000 kr. til projektet, som efter en del forsinkelser på grund af vejrforholdene, blev fuldført i løbet af sommeren. Der blev fundet en vandåre i 38 cm’s dybde, og børnene kunne igen nyde godt af frisk, klart drikkevand. Efterfølgende er det gamle vandtårn blevet flyttet og koblet til de nye rør.

Kitgum General Hospital, Uganda

Kort efter den vellykkede renovering af kvindeafdelingen (omtalt i medlemsbrev april) fik vi en ny ansøgning fra hospitalet, idet mandsafdelingen var lige så nedslidt og nu tog sig forfærdelig ud i sammenligning.

Et lokalt busselskab havde ellers lovet at finansiere denne renovering, men havde trukket sig igen. Ansøgningen omfattede desuden hjælp til anskaffelse af dropstativer og sengeborde. Desværre havde vi på det tidspunkt ikke ret mange penge i kassen, men sendte 5.000 kr. af sted og bad hospitalet selv prioritere, hvad pengene skulle bruges til.

Valget faldt på 15 sengeborde og 46 dropstativer. Især sidstnævnte var af stor betydning, da hver af afdelingerne i forvejen kun havde to tunge dropstativer, som sygeplejerskerne skulle flytte rundt mellem sengene. Dels gav det meget ekstra arbejde, dels var det svært at nå alle de patienter, der havde behov for væske/antibiotika.

Endnu en gang har vi fået en varm tak for hjælpen.

Klongsong-skolen, Bangkok, Thailand

Siden I sidst hørte om projektet i april måned har Gerald Nussbaumer har flere gange i løbet af sommeren været i Bangkok og holdt os opdateret. I løbet af sommeren er yderligere nogle træer blevet beskåret og et skur, der også skyggede, er blevet fjernet. Fiskedammen er blevet tilsluttet – foreløbig dog kun til et enkelt modul, indtil man ser, hvordan det virker. Til gengæld får skolen organisk gødning foræret af ejeren af et stort marked, som længe har solgt produkter fra Ban Sabai - og nu også fra skolen.

Til trods for, at skolen på et tidspunkt selv udskiftede taget, har det vist sig, at der til stadighed har været problemer med varme/ventilation/køling, hvad Gerald blev opmærksom på ifm. et kort besøg i Thailand i juni. Man fandt frem til, at problemet kunne afhjælpes med et ”mist fan system”. Da Gerald vendte tilbage i august, havde skolen allerede selv købt en ventilator, og Gerald brugte en del af den seneste donation på endnu en ventilator plus vandpumper.

Til gengæld blev det besluttet at droppe den planlagte anskaffelse af solcellesystemet, som man mente ville stille for store krav til vedligeholdelse, knowhow og uddannelse, og de overskydende 8.000 kr. fra seneste donation er blevet tilbageført til vores konto.

Produktionen var i august oppe på ca. 80 %. Afgrøderne bliver dels solgt på skolen, dels på det store ’Mahachai New City Market’. Skolens ledelse og personale udtrykker stor taknemlighed for vores støtte, og de regner med, at overskuddet i slutningen af året er stort nok til, at der næste år kan ansættes en engelsklærer for hele 2014. Lykkes det, kan vi glæde os over at have opnået vores oprindelige mål, som blev sat for mere end 1½ år siden. Det har været en lang og sej proces, og én ting er sikkert; den var aldrig nået hertil uden Geralds engagement, ildhu, gode kontakter og hjerte for børnene – og vi er naturligvis blevet lovet en ”fortsættelse følger ”…..

Katastrofen på Filippinerne

Alle blev, og er vel stadig berørt over den forfærdelige situation, som den filippinske befolkning og især de mange børn befinder sig i efter katastrofen. Ved en lignende katastrofe i 1991 støttede ulandsgrupperne i Danmark/Norge/Sverige Skandinavisk Børnemissions opførelse af i alt 180 familiehuse i udkanten af Tacloban. Vores bidrag rakte til 25 huse, som blev døbt ”Scandinavian Village” og malet i de skandinaviske farver. Dette in memoriam og katastrofens omfang taget i betragtning har gjort, at vi har besluttet at give 20.000 kr. til Skandinavisk Børnemissions hjælpearbejde på Filippinerne.

Med en stor TAK for i år ønskes I alle en Glædelig Jul & Godt Nytår

..................................................................................................................................

Medlemsbrev september 2013

Burkina Faso, Gorom-Gorom

Gennem en del år har vi haft kontakt og givet støtte til kvindeforeningen M’balla Sukaabe. Her i foråret havde Gitte og Annie den store fornøjelse at møde foreningens kasserer og sekretær, Hadjata og Fatima ved et arrangement i Verdens Kultur Centeret på Nørrebro. Kvinderne var på et to ugers besøg i Danmark bl.a. i forbindelse med en udstilling på Kvindemuseet i Århus, arrangeret i samarbejde med foreningen ’Red børnene i Gorom-Gorom’. De ses her sammen med den burkinske ambassadør Monique Ilboudo. (Flere detaljer om kvindernes danmarks-besøg på www.gorom-gorom.dk, hvor det er beskrevet i både ord og billeder – se Arkiv og Kalenderfortælling maj 2013).

Selv om vi aldrig har været i tvivl om, at vores bidrag – ikke mindst til fællesmåltiderne - har været meget værdsat, blev vi alligevel meget overraskede over den helt overstrømmende glæde og begejstring, vi blev mødt med, da de to damer fik at vide, at vi kom fra Ulandsgruppen i SAS. Vi følte os nærmest behandlet som en slags æresgæster.

Lige inden generalforsamlingen i februar fik vi opgørelse over sidste års donation – dels et minutiøst regnskab over udgifterne, dels en oversigt over de emner, som var blevet behandlet på fællesmøderne. De fleste har I nok set før, men jeg synes, de fortjener en gentagelse: Børns rettigheder x 2 – Tvangsægteskab – Oplysning om aids – Omskæring x 2 – Adfærd ifm. eksamen – Uønsket graviditet – Forberedelse af skolestart – Oplysning om hygiejne og renlighed.

Af regnskabet fremgik, at sidste års donation til fællesmøder kunne række frem til maj måned, så på vores møde i maj gav vi endnu 10.000 kr. til det gode formål. Kort efter fik vi en varm tak fra Karen Lundtofte, formand for "Red børnene i Gorom-Gorum", som bl.a. skriver: "Den stabilitet, I igennem årene har vist, er en helt uvurderlig hjælp. Muligheden for at afholde de månedlige møder med mad og et socialt indlæg har utrolig stor betydning for, at børnene bliver oplyste om samfundsforhold og kender deres rettigheder." 

EFS – Ekspolitiske Fangers Støtteforening, Indonesien

Efter støtteforeningens generalforsamling i juni fik vi sammen med referatet en opgørelse over, hvordan vores donation er brugt og en varm tak for vores støtte fra Rev. Maynard Winata. Der medfulgte mange dejlige billeder af nyanskaffelserne - se Fotoalbum.

For de penge, som vi gav til skolen, er der købt 5 skoleborde med tilhørende stole, 8 vifter samt skolebøger – ikke som vi skrev i medlemsbrevet i april til 4.-klassen – men derimod til hele fire klasser. Desuden var der penge til både indendørs og udendørs legetøj til de mindste.

Børnehave i Pader distrikt, Uganda

Fra Kristine Buchmann, som er i gang med et forskningsprojekt i det nordlige Uganda har vi fået en opfordring til at støtte bygning af en børnehave I Pader distrikt - nabodistrikt til Kitgum. Under sine studier af områdets børn boede Kristine hos en katolsk præst Father Cyprian, som er initiativtager til byggeriet. Området havde engang en børnehave, men da et træ skulle fældes faldt det den forkerte vej og lige ned i børnehaven. Siden har de ca. 100 børn måttet være hjemme, indtil de skal i skole. Dels hæmmer det børnenes udvikling og forberedelse til skolen, dels hindrer det mødrene i at dyrke afgrøder på markerne om formiddagene

Father Cyprian har regnet ud, at der kan bygges en børnehave med tre opholdsrum og et kontor for 11.300 kr. Det beskedne beløb skyldes, at børnenes forældre og frivillige fra kirken selv henter sand og former det til mursten, som tørres i solen - sådan bygger man huse der. Det er derfor kun de øvrige materialer, der bliver bedt om hjælp til. Børnehaven kan ligge på en grund ved siden af kirken, hvor der senere også er plads til en legeplads. På den anden side af kirken ligger en folkeskole med 980 børn. Vi har besluttet at give præsten 13.000 kr. til projektet.

 

                                      Håber I har haft en dejlig sommer 

................................................................................................................................. 

Medlemsbrev april 2013

EFS – Ekspolitiske Fangers Støtteforening, Indonesien

Siden vi i foråret 2011 fortalte om krisehjælp og støtte til genopretning af EFS’ to systuer efter vulkanudbruddet på Java, har der været en lang pause i kommunikationen. Årsagen er, at Rev. Maynard, som leder EFS’ projekt i Indonesien, i 2011 blev ramt af et alvorligt slagtilfælde, som han stadig er mærket af med nedsat funktion af højre side.

I slutningen af 2012 modtog vi en rapport om, at systuerne i mellemtiden er bragt til at fungere igen. Der er indkøbt nye symaskiner og materialer, og produktionen af skoleuniformer har længe været godt i gang. En del af krisehjælpen blev brugt til medicinsk behandling og forsyning af fødevarer til et antal ældre og særligt trængende personer.

Rapporten var vedlagt en del billeder, som beskriver situationer fra den første tid efter katastrofen. Næsten samtidig fik vi en "ønskeseddel” fra Rev. Maynard, som oplyste, at den kindergarten/skole, som drives af EFS er blevet udvidet med flere børn – nu omkring 120. Der var derfor behov for ekstra borde, stole, skolematerialer mv.  Kort før jul sendte vi 10.000 kr. af sted til anskaffelse af 13 skoleborde m/stole, nye bøger til 4.-klassen, loftvifter til fire klasseværelser og noget legetøj til de mindste.

Klongsong skolen, Bangkok, Thailand

Der har også længe været stille omkring hydrofarm-projektet på Klongsong skolen. Gerald Nussbaumer har dog løbende holdt os informeret om udviklingen, så her følger en opdatering:

Efter at selve væksthuset var færdigbygget sidste sommer, opstod der et ønske om opsætning af solceller og tilslutning af en allerede eksisterende fiskedam med henblik på at opnå et større afkast. Kort før jul bevilgede vi derfor yderligere 10.700 kr. Denne sidste del af projektet er endnu ikke sat i værk, fordi tidspunktet netop faldt sammen med en udskiftning af Klongsong skolens ledelse med deraf følgende omlægning af administration og udskiftning af personale mv. Pengene fra vores donation er dog i trygt forvar på en særlig konto, og der er af den nye skole­ledelse udpeget en ny ansvarlig person for hydrofarm-projektet – denne gang en kvinde, Mrs. Alisara Sumethsenee, som at dømme efter billedet herover ser ud til at have ”grønne fingre”.

Angående selve produk­tionen er der sket det, at de første kim, som blev sået sidste sommer, ikke havde det ret godt. Efter afhjælpning af et par ”børne­sygdomme” i form af mang­lende luftcirkula­tion og skygge for kimplanterne samt udskift­ning af det materiale, der blev brugt som grobund, kom der så småt gang i produktionen i løbet af efteråret. Sidste nyt fra februar i år lyder på, at man på det tidspunkt var oppe på 50% af den optimale produktion med forventning om en snarlig stigning i udbyttet, da et skyggende træ i mellemtiden var blevet beskåret. Vi ønsker fortsat lykke til og følger spændt med i udviklingen.

Kitgum General Hospital, Uganda

Efter vel overstået og hårdt tiltrængt renovering af kvindeafdelingen på Kitgum General Hospital har vi modtaget en varm tak for vores donation skrevet nytårsaften 2012 af Kidaga Robin Gills, ’Medical Social Worker & Hospital Administrator’. Her følger et let forkortet uddrag:

APPRECIATION LETTER  On behalf of the Hospital Management Committee, Hospital Administration and Staffs, the patients and the community of Kitgum District, I wish to extend my sincere gratitude and appreciation to you and the donor in particular for the wonderful donation and contribution..….…We wish to thank the staff of Scandinavian Airlines for their wonderful initiative and contribution towards the noble cause in trying to care and support the most vulnerable in some parts of the world. We believe that your priceless sacrifice is contributing enormously to improve on the lives of many people around the world just as you have done so for the patients of Kitgum General Hospital.May the Lord God Bless You All!

Billederne taler deres eget tydelige sprog (se også fotoalbummet). Det er en fornøjelse at se, hvor friske og indbydende lokalerne nu tager sig ud.

 

Hav et dejligt forår!

...................................................................................................................................