Medlemsbreve 2014

Medlemsbrev december

Børnehaven i Pader, Uganda

For godt et års tid siden hørte vi fra Kristine Buchmann, at en børnehave i det nordlige Uganda var blevet knust, da et stort træ væltede lige ned over huset. Præsten på stedet ville gerne stå for opførelse af en ny børnehave og havde regnet ud, at den kunne bygges for 11.000 kr. baseret på, at det meste arbejde skulle udføres af forældre og andre frivillige. Vi gav dem dengang 13.000 i håbet om, at der også kunne blive lidt til overs til indretning eller legetøj.

Da vi efterhånden blev utålmodige efter at høre om projektet, spurgte vi Kristine, som stadig bor i nabodistriktet, om hun havde hørt noget nyt. Kristine fortalte, at hun fra tid til anden havde besøgt Pader, og fulgt byggeriet, som kun skred langsomt frem. Det viste sig, at de frivillige, som præsten havde regnet med ville stå for byggeriet, havde travlt i deres marker med at høste og derefter plante. De er fattige og syntes ikke, de havde råd til at arbejde gratis, så præsten blev skuffet, men det er dog forståeligt nok. De startede først da de blev tilbudt 12-15 kr. hver per dag for at arbejde. De har været ca. fem mænd hver dag og er nu nået op til vinduesniveau.

Ud over den ekstra udgift til lønninger har de måttet bruge mere på cement og mursten end de troede, fordi der i december stod vand over det område, hvor huset skal ligge. Den ekstra cement og grus har løftet bygningen en halv meter op, så den ikke tager skade, hvis det sker igen.

Da Kristine fik vores mail i november, tog hun derhen igen og talte med Christopher som er ’mester’. Kristine fortæller, at han har lavet et budget som kan sikre, at bygningen bliver færdig, men at det til stor ærgrelse betyder, at der nu mangler 12.000 kr. Dette er uden, at bygningen bliver pudset og malet og uden døre og vinduer, som han mener de må klare hen ad vejen, hvis de kan finde donationer andre steder fra. Præsten har kontakt til nogle italienere som han nok kan få hjælp fra i fremtiden, men de har ikke kunnet støtte byggeprojektet, fordi de betaler skole­penge for en masse børn. En beskrivelse af vores tidligere donation kan ses på deres facebook side  https://www.facebook.com/HumanityWorldAlive.

Trods den lidt for optimistiske første vurdering af budgettet, synes vi det ville være trist, hvis projektet ikke bliver fuldført, så vi har givet dem de manglende 12.000 kr.

SAS’s skærpede krav til SAS Klubben’s sektioner

Sammen med kravene til sammensætningen af sektionernes bestyrelser er der fra SAS-ledelsen også et krav om, at sektionerne mindst en gang om året skal afholde en hverve-kampagne med det formål at skaffe flere aktive SAS-ansatte medlemmer og dermed fremme interskandina-viske aktiviteter. Liselotte Dalsager fra SAS Koret tog i sommer udfordringen op og opfordrede en række af de ikke sportslige sektioner til at holde et fælles møde for at finde ud af, om der var interesse for at afholde et fælles arrangement.

Takket være Liselottes ildhu og store engagement blev der hen over eftersommeren holdt en række møder, som udmøntede sig i afholdelse af et fælles arrangement 1. oktober i ”Postkassen” på Amager Landevej 71 (gratis lokaler, som stilles til rådighed af kommunen). Arrangementet blev annonceret i alle lokalaviserne på Amager og internt i SAS.

Ulandsgruppen deltog sammen med SAS Foto, SAS Travel Club, SAS Kunstforening, SAS Vinklub og SAS Koret. Alle havde opsat fine stande, man kunne købe vand og øl, og under­holdning manglede heller ikke. SAS Koret gav et flot udvalg af deres repertoire, og Ulands­gruppen havde inviteret Fina’s musikgruppe ”Los Andes”, som krydrede aftenen med deres medrivende peruvianske klange, som på et tidspunkt fik mange af deltagerne ud på dansegulvet.

Desværre trak der lige den aften tunge skyer op over Amager – det øsede simpelthen ned i spande­vis, så der kom kun ganske få besøgende, og nye medlemmer blev det ikke til. Men for alle os, som var til stede, var arrangementet meget vellykket og en dejlig oplevelse - og ”Los Andes” fik naturligvis en tak for deres medvirken i form af 4.000 kr. som vi jo ved, går til deres støtte af skolerne i Huaquish og Riconada, som vi kender så godt.

Årets julegave

Gennem mange år var det en tradition ved juletid at støtte Unicef ved at forære alle medlemmer et julekort sammen med december medlemsbrevet. Nu er tiden løbet fra det - men det betyder jo ikke, at vi ikke gerne vil give julegaver - også på jeres vegne. I år er valget faldet på en gave, som administreres af CARE.  For 195 kr. kan man sikre en kvinde i landsbyen Kasapo, Tanzania plads i en spare-låne-gruppe. Vi har overført 1950 kr. til CARE og kan sammen med jer ønske Held & Lykke til ”vores” 10 kvinder.

Med en stor TAK for i år ønskes I alle

en Glædelig Jul og et Godt Nytår


 

Medlemsbrev august 2014

Burkina Faso, Gorom-Gorom

Thyge Christensen var i februar til møde med kvinderne fra Gorom-Gorom. Mødet blev holdt i hovedstaden Ouagadougou, da situationen i de burkinske grænseområder mod nordøst på det tidspunkt endnu ikke var stabil.

Urolighederne i Mali har haft mærkbare følger for kvinde­projek­tet. Dels har der været store prisstigninger, og dels har fraværet af turister hæmmet afsætningen af smykker og kunst­håndværk, som frem­stilles af plastikaffald, og som ellers har været en god indtægtskilde.                                 

På mødet fortalte kvinderne, at M’Balla Sukaabe havde haft besøg af Unicef, som var meget optaget af det, de laver - og især havde vist interesse for de fællesmåltider med oplæg, som vi igennem nogle år har bidraget til. Imidlertid var pengene fra sidste års donation nu ved at slippe op, men det var lykkedes at skaffe midler til yderligere to måneder. Hvert fællesmåltid koster ca. 1.500 kr. så på vores møde i marts bevilgede vi endnu en gang 15.000 kr. som skulle kunne række til resten af dette år og et lille stykke ind i næste. Læs mere om mødets indhold på: www.gorom-gorom.dk

From Heart to Hand, Kumasi, Ghana

Da Liane denne sommer traditionen tro kom til Danmark på ferie sammen med sin mand og lille søn, kunne ingen ane, hvor brat en afslutning deres ferie skulle få. Efter nogle velfortjente feriedage og deltagelse i flere møder og forskellige arrangementer til fremme for foreningen, fik de pludselig besked om, at centeret i Kumasi havde været udsat for et væbnet røveri. Centeret var blevet ribbet for alt af værdi, og to unge mødre, der boede på centeret, var blevet voldtaget. Returbilletterne blev i hast booket om, og dagen efter rejste Liane og Ben tilbage til Ghana. Beskeden om, hvad der var sket, kom til os et par dage før vores møde i juni, og vi besluttede at sende dem 8.000 kr. som en lille håndsrækning til deres arbejde med at få bragt centeret og dets beboere på fode igen.

FHTH’s center i Kumasi har hidtil haft til huse i en lejet bygning, men de har længe arbejdet hen imod at bygge et eget hus, og her i foråret købte de en byggegrund. Oprindelig var det planen først at bygge et lille hus, så centeret hurtigst muligt kunne flytte fra det nuværende lejemål, men efter røveriet er der blevet prioriteret om, så der først og fremmest bliver bygget en høj mur rundt om grunden. I løbet af sommeren er der blevet fældet store træer, som senere skal bruges som byggemateriale, og de første spadestik til fundament for muren er blevet taget. Vi har givet 10.000 kr. til hjælp til byggeriet.

Thailand – Bangkok og Bang Pa In

Som lovet har Gerald sendt os en opdatering på projektet på Klongsong skolen. Hydrofarmen fungerer godt og giver fortsat indtægt til skolen. Den faste engelsklærer er der endnu, men kan ikke helt dække behovet, så der er stadig brug for frivillige undervisere. Da det samme er tilfældet på mange andre skoler, har Gerald m.fl. arbej­det videre med sagen, og har nu fået etableret en NGO organisa­tion til rekruttering af frivillige – se: www.freevolunteer.net  

I forbindelse med besøg på skoler i og i nærheden af Bangkok har Gerald fået kontakt med landsbyledelsen i Bang Pa In (nær Ayutthaya). I denne lille by bor der mange ældre mennesker – mange af dem uden børn, som kan forsørge dem, og mange af dem uden andre midler end den thailandske stats pension på ca. 600 THB = ca. 100 DKR pr. måned!

Kontakten med landsbyledelsen har udviklet sig til et samarbejde om at skabe et ”community center” hvor byens ældre borgere kan have et sted at være. Det er tanken at stedet skal kunne tilbyde behandling/rådgivning af en sygeplejerske en gang mdl., juridisk rådgivning, gymnastik, fællesspisning og kulturelle arrangementer. Der vil også være en ”børneafdeling” med pasning/ undervisning mv. og driften sikres ved, at brugerne betaler 20 THB/md. for medlemsskab.

 Landsbyledelsen har stillet et gammelt ubeboet hus til rådighed. De tidligere brugere har doneret stole og andre ting, som kan bruges, men der mangler stadig en del, og Gerald har spurgt, om vi kunne hjælpe med 7.500 kr. til modernisering af toiletter, reparation af elektriske installationer, sammenklappelige spiseborde, et køleskab og et thai-køkken (gas-wok + køkkenbord med vask). Vi har givet 8.000 kr. til det gode formål.

..................................................................................................................................

Medlemsbrev april 2014

Christiane og hendes syv børn

 

From Heart to Hand, Kumasi, Ghana

 

I sommeren 2012 gav vi 10.000 kr. til færdig-bygning af et hus til en enlig mor, Christiana og hendes syv børn, som dengang boede i et lille bitte lejet skur. Familien ejede en grund, som de havde arvet efter deres afdøde mand/far. De var begyndt at bygge et 3-vær. hus på grunden, men havde ikke råd til at gøre det færdigt.

På grund af vanskeligheder med upålidelige håndværkere mv. trak byggeriet ud, og det beløb, der var anslået til at dække byggeriet, blev overhalet af inflationen. Med en ekstra bevilling på 10.000 kr. fra os og 5.700 fra andre sponsorer var huset omsider indflytningsklart i efteråret 2013. I november tog familien deres nye hus i besiddelse. Der blev fundet ny skole til de fire mindste børn, og alle er glade for de nye, trygge omgivelser.

 

Hele rapporten og de mange billeder fra byggeriet, som vi desværre ikke kan vise her, kan findes på hjemmesiden: www.fromhearttohand.dk.

 

Kitgum, Uganda

I efteråret 2013 blev vi kontaktet af Kristine, som efter at have gået ledig herhjemme i 3 mdr. havde besluttet sig til at igen at rejse til Ghana som frivillig. Kristine havde fået doneret værdi­fuldt tandlægeudstyr til Kitgum hospital, men kunne ikke betale for overvægt. Efter selv at have gjort en ihærdig indsats for at finde en billig løsning – bl.a. kontakt til 15 forskellige speditørfirmaer om evt. ekstra plads i en eller anden container mv. - bad hun om vores hjælp, og vi gav 2.200 kr. til ekstra bagage. Den 24. dec. kom der en mail fra Kristine, som fortalte, at ikke alene var tandlægeinstrumen­terne afleve­ret på hospitalet, men der havde også været plads til badmin­tonudstyr og fodbold til skolen, bamser til børnehaven og tøj til at give til de fattigste.

Almaz Ashine støtteprogram, Ambo, Etiopien

For midler doneret af en hollandsk støtteforening fik Almaz organisationen sidste år mulighed for at bygge en ny skole i Ambo, en stor by ca. 100 km vest for Addis Abeba.

Skolen blev indviet 22. sept.2013 og skal primært fungere som grundskole, men med mulighed for også at undervise større børn og unge for at hjælpe dem på vej til indtægtsgivende job. Der var derfor et stort ønske om at anskaffe computere til brug i undervisningen.

Vi gav dem 10.000 kr. til formålet, og for de penge har de fået ikke mindre end 6 computere og en printer samt tilhørende borde/stole, fremstillet af lokale håndværkere.

Riconada og Huaquish, Peru

Fina deltog i vores møde i marts og fortalte fra skolen i Riconada, at de penge, som oprindelig var beregnet til skolebibliotek, i stedet var blevet brugt til at bygge nye toiletter for. De gamle toiletter var så nedslidte, at de var helt ubrugelige, så man havde været nødt til at omprioritere og udskyde indretningen af skolebiblioteket.

Fra skolen i Huaquish kunne Fina fortælle, at salget af frugter fra de avocado- og passionsfrugt-planter, som vi har finansieret, er gået så godt, at de har kunnet købe en computer, to printere og diverse skolematerialer for indtægterne.

Der er dog problemer med at skaffe tilstrækkeligt med vand til markerne. En hurtig løsning på problemet vil være at købe nogle mindre plasttanke til opsamling af regnvand, og Fina oplyste at det kunne gøres for 2.500 kr. som blev bevilget.

Fina vil undersøge, hvad det vil koste at etablere en mere effektiv løsning på vandingsproblemet ved sit næste besøg i hjemlandet.

 En god sommer til alle