Medlemsbreve 2018

Medlemsbrev juni

From Heart to Hand, Ghana

Lige siden indflytningen i FHTH’s nye center i marts 2016 har det været et stort ønske at bygge et hus specielt til brug for en workshop i lighed med den, vi for seks år siden gav dem midler til at oprette på deres gamle sted. Så langt tilbage som i efteråret 2016 gav vi dem 20.000 kr. til dette formål. Huset stod færdigt for ca. et år siden, og workshoppen er godt i gang.

Som Liane skriver, er den et virkelig vigtigt tilbud til unge kvinder og enlige mødre, fordi de her kan lære batikfarvning og syning, som kan give dem et eksistensgrundlag. Produkterne bliver solgt i FHTH’s genbrugsbutik i Brønderslev. Det har givet stort overskud, og der er planer om at udvide for også at kunne sælge produkter i Kumasi.

At der er gået så lang tid, før vi har hørt om projektet skyldes, at Liane og Ben har besluttet at flytte til Danmark af hensyn til deres to børn, da den ældste nærmer sig skolealder. Det har været en krævende proces, som endnu ikke er afsluttet, De brænder dog stadig lige meget for deres projekt og har på ingen måde tænkt sig at give slip på det. Alt går godt på centeret i Ghana, hvor nye gode folk med stærk interesse for familierne og arbejdet i Ghana er ved at blive oplært til at drive centeret fremadrettet.

Gadens Børn, Kolkata, Indien

For et år siden introducerede vi jer for Gadens Børn, som drives af Pia Lindell Qwist. På det tidspunkt omfattede projektet to skoler og et dagcenter. I oktober 2017 blev en tredje skole åbnet: Sealdah Skole og Fritidshjem. Den kan rumme 100 skolebørn, 15 børnehavebørn og 25 unge i et dagcenter og er beliggende kun 1,4 km fra Sealdah Station. Børnene her kommer fra et af Kolkata’s værste slumområder – mange af dem bor og lever på stationen. Skolen er derfor åben i flere timer end de andre skoler for at minimere den tid, børnene skal tilbringe på stationen og i slummen, og de får morgenmad, frokost og snacks for at sikre, at de får den næring og energi, de behøver for at kunne lære, lege og vokse.

I forbindelse med skolens åbning blev vi kontaktet af Pia, som havde et stort ønske om at kunne tilbyde computer-undervisning også på denne skole. Der var i alt behov for 12 computere. Det var desværre noget mere end vores beskedne midler kunne klare, så vi bidrog med 5.200 kr. som strakte til to computere. De blev modtaget med stor taknemlighed, og i takkebrevet fortæller Pia lidt om, hvordan computerne bliver brugt:

:/ Computerne bruger vi på vores Sealdah Skole og Fritidshjem. Vi har opstartet computer-undervisning for senior klassen, og børnene elsker det. I Danmark er projektarbejde en naturlig del af skolen, men i Kolkata er det ikke en typisk del af hverdagen, og det synes vi er ærgerligt. Derfor har vi indført projektarbejdje, hvor de store børn bliver delt ind i grupper, og hver gruppe får tildelt et emne, som de skal lave en præsentation om. Vi har blandt andet haft emnet ”lande”, hvor Kina, Amerika, Danmark og Tyskland blev googlet flittigt, og børnene koncentrerede sig om computerne og om at lave flotte og farverige plancher. Det er en kæmpe succes, og børnene elsker deres projektdage, hvor de får lov til at bruge computerne, mens de udfolder sig kreativt. /:

Beskrivelsen afspejler sig fint i de billeder, der fulgte med brevet.

 En god sommer til alle