Medlemsbreve 2020

Medlemsbrev december

Som så meget andet har også Ulandsgruppens projekter været berørt af nedlukninger, forsinkelser mv. i løbet af året. Noget er der dog at fortælle om hvad der er sket siden sidst:

Kumi, Uganda

Kristine var tidligt på året på besøg i Uganda, hvor hun besøgte nogle af de små folkeskoler i Kumi-distriktet i det østlige Uganda – blandt andet Katelikori Primary School, som vi sidste år gav penge til nogle skolepulte.

Efter at skolepultene var installeret, opstod der behov for at sætte døre i skolebygningen for at beskytte de nye møbler for uønskede besøg af omegnens fritgående dyr. Vi støttede projektet med 2.500 kr. 

I den mail, der fulgte med billederne skrev Kristine: ”mange af skolerne i området har en brønd der ikke fungerer, og de burde samle regnvand sammen i den effektive regntid, så børnene kan vaske hænder og uniformer. En regnvandstank på 10,000 liter koster 4.100 kr”. Vi gav 10.000 kr. til to tanke + tagrender.

Projektet blev nogle måneder forsinket på grund af nedlukning af al transport i Uganda. I mellemtiden fandt Kristines veninde, som bor dernede ud af, at en 5000-liters tank er tilstrækkelig til de små landsbyskoler, der ikke har overnattende børn.    Den vil give rigeligt vand til håndvask og rengøring, og mødre, der bor i nærheden, kan også hente vand fra den. Sådan kom budgettet til at passe med vandtanke, fundamenter og tagrender til hele tre skoler.

Centre Delwendé, Burkina Faso

I slutningen af sidste år donerede vi 11.000 kr. til de godt 200 beboere på centeret – de såkaldte ”heksekvinder”. Pengene skulle gå til indkøb af et stykke burkinsk stof til en kjole til hver af kvinderne samt bukser og skjorte til de få mænd, som også bor på centeret. Det viste sig dog, at mændene også foretrak et stykke stof til syning af dragter, da mange mænd i Burkina Faso er glade for farverigt tøj. 

Af forskellige årsager blev pengene blev først brugt i midten af dette år. Anne Simonsen, som står for formidlingen blev sammen med flere danske kolleger hjemsendt i marts og har ikke siden haft mulighed for at vende tilbage, men har fået hjælp til indkøbet af en burkinsk kollega. De har i fællesskab valgt stofferne og udvalgt et begrænset antal mønstre for at gøre uddelingen til kvinderne nemmere. I forhold til mændene har nonnerne valgt samme stof til alle for at undgå konflikter. Anne fortæller, at er alle glade og stolte over deres nye tøj, som det også ses her.

Børnehjemmet i Hyderabad, Indien

Fra Radha Kishan Homes har vi fået besked om, at Meenakshi vores sponsorbarn gennem de sidste tre år har fået mulighed for at flytte hjem til sin mor, hvad hun er meget glad for. Hun er nu 11 år gammel.

Samtidig fik vi forslag om et nyt sponsorbarn, Kanika. Hun er 16 år og går i 10. klasse. Hendes mor er fraskilt og arbejder som barneplejerske på et privat hospital.

Årets julegave

Igen i år står Folkekirkens Nødhjælp for julegaven: en køkkenhave-pakke til 20 fattige familier, i alt 3.500 kr. Frø og stiklinger købes på det lokale marked og giver familierne ikke alene en sundere kost og flere vitaminer, men også en mulig indtægtskilde ved salg af afgrøderne. Med køkkenhaven får de også træning i at lave bede, udplante og gemme frø og jævnligt besøg af en gartner.

Med en stor tak for i år ønsker vi alle

Glædelig Jul og Godt Nytår