Medlemsbrev 2021

Medlemsbrev december

Centre Delwendé, Burkina Faso

Kort før jul sidste år fik vi en ønskeseddel fra centeret om midler til køb af flere grise til et allerede igangværende griseavlsprojekt, køb af ny jord til forbedring/udvidelse af køkkenhaven og endelig et beløb til fejring af julen med en rigtig god julemiddag til centerets ca. 200 beboere.

Summen af de enkelte beløb var ikke større, end at vi havde mulighed for at opfylde alle de tre ønsker. Vi har dog kun fået billeder fra julemiddagen. Til højbords ses ærkebiskoppen for Ouagadougou flankeret af den centeransvarlige nonne Vickness og belgiske Anneke, som arbejder for en tysk bistandsorganisation og hjælper med garnprojektet.

Julemaden var kylling, som betragtes som en stor luksus. Mange af kvinderne havde i dagens anledning iklædt sig det tøj, som vi tidligere har finansieret stoffet til.

Landsbyskolen i Huaquish, Peru

Vi hørte fra Fina tidligt på året, at der var problemer med at få tilstrækkeligt med vand til det område, hvor skolen ligger. Der var også et stort ønske fra børnenes mødre om selv at kunne sy børnenes tøj. Vi gav dem derfor penge til to vandtanke á 3000 kr. og to symaskiner á 3000 kr.

Masomo, Uganda

Jonna Kildebogaards arbejde med Masomo-projekter i Uganda har – som så meget andet – været stærkt Corona-udfordret. Jonna, som i mange år har været vant til at rejse til Uganda 8-10 gange om året for at tilse projekter og igangsætte nye, har i 2020 kun været dernede to gange og har måttet klare betaling af skolepenge mm gennem sine faste kontakter dernede.

Efter 15 måneders rejsepause var Jonna tilbage i Uganda i juni. Mens hun var der, blev landet med 8 timers varsel lukket ned. Al trafik blev stoppet – kun cykler tilladt. Det medførte kaotiske tilstande – fx strandede familiemedlemmer i byen og kunne ikke komme hjem til deres landsbyer, gadebørn og efterladte børn blev samlet op og anbragt i telte, børnefængslet eller allerede fuldt belagte børnehjem. Det alt overvejende problem var dog manglen på mad, så efter hjemkomsten skrev Jonna til sine faste støtter og bad om hjælp til at skaffe mere mad. Vi bidrog med 10.000 kr. og viser her et uddrag af takkebrevet.

:/Jeres donationer til Masomo har gjort det muligt at hjælpe 76 familier med mere end 5 børn i slumområdet Katwe, og ca. 50 af de mest trængende familier på øen Kalangala.  Hver pakke består af 10 kilo majsmel, 10 kilo ris, 3 liter madolie, 7 kilo bønner og lidt sukker til majsvæl­ling. Desuden har alle fået flydende sæbe, som kan bruges til både tøjvask og personlig hygiejne.

Der er desuden leveret mad – blandt andet 600 æg, ris, majsmel, olie og mel til at lave chapati (madpandekager) - samt sæbe og hygiejneartikler til den store gruppe børn, som er samlet op af politiet. Man prøver at flytte børnene til fremmede plejefamilier. En del børn er anbragt i børnefængslet. Regeringen giver ingen støtte, og al hjælp kommer fra andre organisationer. Der er stor mangel på medicin, og her må Masomo også hjælpe. /:

Årets julegave

Uddelingen af årets julegave er i år lagt i hænderne på Red Barnet og 

10 portioner Klimafrø á 175 kr. Sikrer bønderne en tørkeresistent afgrøde.

10 Fremtidspakker á 291 kr. To piger uddannes til at undervise andre piger i deres rettigheder og vigtigheden af at få en uddannelse – afgørende redskaber til større ligestilling og bekæmpelse af børneægteskaber. 

Med en stor tak for i år ønsker vi alle Glædelig Jul og Godt Nytår